du lịch bmt

Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 (Đề án)

Ngày 08/4/2022, Tỉnh uỷ Đắk Lắk đã ban hành Đề án số 08-ĐA/TU về “Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” (Đề án). Theo đó, Đề án đề ra các mục tiêu cụ thể gồm:

– Đầu tư phát triển du lịch theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa truyền thống, đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; ưu tiên phát triển loại hình du lịch sinh thái nông nghiệp, du lịch cộng đồng, du lịch văn hoá, lịch sử.

– Hoàn thiện và triển khai thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử Người Đắk Lắk văn minh – thân thiện – mến khách.

– Bảo tồn và phát huy hiệu quả di sản văn hóa phi vật thể “không gian Văn hóa công chiêng Tây Nguyên”; hoàn thành và đưa vào công diễn phục vụ Nhân dân địa phương và du khách định kỳ tác phẩm ca kịch “Khát vọng Dam Săn” nhằm đa dạng sản phẩm dịch vụ của địa phương.

– Xây dựng và triển khai mô hình du lịch thân thiện với voi (tìm hiểu về đặc tính sinh hoạt hàng ngày của voi, ngắm voi từ xa; theo dõi voi ăn, tắm, ngủ, nghỉ; đi dạo cùng voi trong rừng Yok Đôn, rừng Lịch sử Môi trường hồ Lắk, Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk…).

– Xây dựng Đề án phát triển thương hiệu thành phố Buôn Ma Thuột trở thành “Thành phố Cà phê của thế giới ”; phát triển du lịch theo hướng sinh thái, khai thác các giá trị văn hóa địa phương gắn với các di tích quốc gia.

– Tập trung chuyển đổi số ngành Du lịch; ứng dụng du lịch thông minh trong công tác quản lý và tuyên truyền, quảng bả về du lịch trên địa bàn tỉnh; liên kết khai thác du lịch với các tỉnh bạn và các điểm du lịch trong tỉnh.

– Quy hoạch và đưa vào hoạt động các tuyến phố đi bộ, phố ẩm thực để phát triển kinh tế đêm tại thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Lắk và huyện Buôn Đôn; trồng hoa, cây xanh đặc trưng của tỉnh tại các tuyến đường chính của thành phố Buôn Ma Thuột, huyện Lắk, huyện Buôn Đôn; trồng hoa gắn với phát triển di tích tại huyện Krông Bông; vận động, hướng dẫn người dân giữ gìn môi trường cảnh quan xanh – sạch – đẹp, trồng hoa trước nhà, ven các tuyến đường nông thôn nhằm tạo cảnh quan mồi trường đẹp.

thác Dray Sáp
thác Dray Sáp (Ảnh internet)

Để đạt được những mục tiêu trên, Đề án đã đề ra các giải pháp:

– Tăng cường hoạt động truyền thông và xúc tiến, quảng bá du lịch.

– Xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, chính sách, thu hút đầu tư phát triển du lịch.

– Phát triển nguồn nhân lực du lịch.

– Ứng dụng khoa học công nghệ, chủ động hội nhập và tăng cường liên kết, hợp tác quốc tế về phát triển du lịch.

– Bảo vệ tài nguyên, môi trường, đảm bảo phát triển du lịch bền vững.

– Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

– Củng cố, kiện toàn và phát huy vai trò, trách nhiệm của Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk .

Việc ban hành Đề án số 08-ĐA/TU về “Phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030” có ý nghĩa quan trọng, nhằm định hướng triển khai các nhiệm vụ cụ thể, xác định được các giải pháp hiệu quả, tạo động lực phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đồng thời, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, giải quyết sinh kế cho lực lượng lao động tại chỗ, cải thiện đời sông vật chât và tinh thần cho người dân; giữ gìn cảnh quan môi trường thiên nhiên; bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, đặc trưng văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk./.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Đoàn Thành Land

So sánh

Gọi tư vấn
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon